Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2019


W związku z tym, że do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
docierają liczne sygnały, że dla wielu osób nie jest jasne, gdzie
mogą znaleźć dane dotyczące inspektora ochrony danych (IOD),
wyjaśniamy co należy w tej sytuacji zrobić.

Przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (art.
11) wprost zobowiązują podmiot, który wyznaczył IOD, by udostępnił
jego dane na swojej stronie internetowej. Jeżeli nie prowadzi własnej
strony, udostępnia informacje o IOD w sposób ogólnie dostępny w
miejscu prowadzenia działalności.

Należy pamiętać, że administrator, który wyznaczył IOD powinien
opublikować jego następujące dane: imię i nazwisko oraz adres poczty
elektronicznej lub numer telefonu.

W związku z powyższym, proszę o umieszczenie na stronie internetowej
a jeżeli nie posiadacie Państwo takiej strony to na tablicy ogłoszeń
następujących informacji:

ADMINISTRATOR DANYCH WYZNACZYŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą
się Państwo  skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub
elektronicznie za pomocą poczty   e-mail: inspektor@osdidk.pl