INNOWACJE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   W naszej szkole, dzięki zaangażowaniu twórczych i kreatywnych nauczycieli, uczniowie biorą udział w licznych innowacjach pedagogicznych, których tematy, autorzy oraz objęci nimi uczestnicy przedstawieni są w poniższym zestawieniu.

Ćwiczę i liczę
Anna Biernacka
Klasy: 7a, 8a,,Fabryka języka
Iwona Nadolna
Wszystkie klasy 4-8


,,Z książką pod rękę
Iwona Nadolna
Klasy: 4a, 4b, 6a


,,Promowanie działań Chóru Szkolnego oraz Koła Teatralnego za pomocą nagrań w postaci filmów.
Aleksandra Trella, Małgorzata Borkowska

Chór szkolny - uczniowie klas 4-8
Klasa 7a - koło teatralne

Liga Mistrzów - konkurs przedmiotowy z geografii i historii
Jolanta Kontna, Marcin Rywolt
Klasy: V- VIII (chętna grupa uczniów)Wzorownik
Anna Osak, Joanna Pytlewicz
Klasy: IVa, Va, Vb, VIa, VIbNauka to przyszłość - program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych - być jak Ignacy. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Anna Osak
Klasy: 5 osób z VIa
,,Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem elektronicznych ankiet poprzez Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną Edupolis- Forms w celu opracowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Iwona Nadolna, Katarzyna Pytlik, Katarzyna Gościk, Małgorzata Konieczna, Elżbieta Tobolewska

Uczniowie i rodzice klas 4-8; nauczyciele