WAŻNE DOKUMENTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobrczu rok szkolny 2023/2024

 

 

 

PLAN PRACY Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrczu na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

 

Uchwała nr LII/568/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach...

Uchwała nr LII/568/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz

 

Procedury bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dobrczu