Ramowy rozkład dnia - grupa Orzełki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I  zajęcia poranne

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci/ Wesoły poranek, w którym dzieci dokonują wyborów dotyczących różnych zabaw oraz form nauki: zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne, ruchowe, dydaktyczne – samodzielne lub przy niewielkiej pomocy/ udziale nauczyciela.

Indywidualna praca z dzieckiem dostosowana do jego umiejętności/ możliwości.

8.00-8.15    Zabawy ruchowe  Dzieci biorą udział w zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych; zabawy integrujące dzieci, ruchowe oraz muzyczno-ruchowe proponowane przez nauczyciela

8.15-8.30 Czynności higieniczne Podejmowanie przez dzieci aktywności porządkowych oraz higienicznych

8.30-9.00 Śniadanie Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

II  realizacja podstawy programowej

9.00-9.30  Zajęcia dydaktyczne- realizacja podstawy programowej Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Dzieci biorą udział w różnych zabawach/ zadaniach edukacyjnych indywidualnych i grupowych; dyskutują ze sobą, odkrywają, przeżywają, eksperymentują poprzez udział w różnych zabawach, zabawach badawczych, obserwacjach przyrodniczych, wycieczkach, a także są aktywne ruchowo.

9.30-10.15   Zabawy w sali/ na placu zabaw Dzieci biorą udział w zabawach muzyczno-ruchowych, ruchowych. Podejmują zabawy w małych zespołach przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy przy stolikach, w wybranych kącikach zainteresowań). Dzieci bawią się na placu zabaw/ organizowane są spacery.

10.15-10.30  Czynności higieniczne Podejmowanie przez dzieci aktywności porządkowych oraz higienicznych

10.30-11:00  II  Śniadanie    Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.00-11.30  Zabawy z językiem angielskim/ Zabawy gimnastyczne

11.30-12.00 Relaksacja Ćwiczenia relaksacyjne. Bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej

12.00-12.20  Zabawa swobodna w kącikach zainteresowań  rozwijanie sprawności manualnych, umiejętności społecznych oraz wyobraźni dziecka. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym  lub z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

12.20-12.30   Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12.30-13.00    Obiad Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

III zajęcia popołudniowe

13.00-14:15   Dzieci podejmują różne aktywności przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy stolikowe, plastyczne, rozwijanie u dzieci zainteresowań/ zdolności), bawią się na placu zabaw.

14.15-14:30    Czynności higieniczne Podejmowanie przez dzieci aktywności porządkowych oraz higienicznych

14.30-14:50  Podwieczorek    Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

14.50-16:30   Rozchodzenie się dzieci/ udział w różnych zabawach, grach stolikowych, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, wspólne czytanie bajek, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, dramowe, oglądanie książek, pantomima, zabawy ruchowe w sali. Zabawy indywidualne lub w małych grupach w celu rozwijania zainteresowań, pasji, a także doskonalenie ich umiejętności.