REKRUTACJA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Deklaracja zapisu dziecka do szkoły, przedszkola na rok szkolny 2024/2025

DEKLARACJE DO KLAS SPORTOWYCH 2024/2025

Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Dobrcz w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY NA ROK SZKOLNY 2024/2025 W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W DOBRCZU

Składanie  zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej oraz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rozpoczyna się 5 lutego 2024 r.

Przy zapisie dziecka do  klasy pierwszej należy dostarczyć:

 1. wypełnione zgłoszenie (dzieci z obwodu szkolnego - załącznik 1) lub wniosek (dzieci spoza obwodu - załącznik 2),
 2. wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka,
 3. wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych,
 4. wypełnioną klauzulę informacyjną.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. Aby je pobrać kliknij tutaj>>>

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KLASY 0 ) NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Przy zapisie dziecka do przedszkola należy dostarczyć:

 1. wypełniony wniosek (załącznik nr 1),
 2. wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka,
 3. wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych
 4. wypełnioną klauzulę informacyjną.

Przy zapisie dziecka do klasy 0

 1. wypełnione zgłoszenie (dzieci z obwodu szkolnego - załącznik nr 3) 
 2. wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka,
 3. wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych
 4. wypełnioną klauzulę informacyjną.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. Aby je pobrać kliknij tutaj>>>

Uchwała Nr XLI/443/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 r.

Uchwała Rady Gminy Dobrcz w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego XXI/221/2017