Ramowy rozkład dnia - grupa Sarenki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

I zajęcia poranne

6.15-7.30 Schodzenie się dzieci/ zabawy swobodne, w którym dzieci dokonują wyborów dotyczących różnych zabaw oraz form nauki: zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne, ruchowe, dydaktyczne – samodzielne lub przy niewielkiej pomocy/ udziale nauczyciela.

7.30-8;15 Aktywny poranek
Dzieci biorą udział w zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych; zabawy integrujące dzieci, ruchowe oraz muzyczno-ruchowe proponowane przez nauczyciela.
Indywidualna praca z dzieckiem dostosowana do jego umiejętności/ możliwości.

8.15-9;00 Podejmowanie przez dzieci aktywności porządkowych oraz higienicznych. Śniadanie- doskonalenie u dzieci umiejętności samodzielnego i kulturalne spożywania posiłków.

II realizacja podstawy programowej

9.00-9.30 Dzieci biorą udział w różnych zabawach/ zadaniach edukacyjnych indywidulanych i grupowych; dyskutują ze sobą, odkrywają, przeżywają, eksperymentują poprzez udział w różnych zabawach, zabawach badawczych, obserwacjach przyrodniczych, wycieczkach, a także są aktywne ruchowo.

9.30-10.15 Dzieci biorą udział w zabawach muzyczno-ruchowych, ruchowych. Podejmują zabawy w małych zespołach przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy przy stolikach,
w wybranych kącikach zainteresowań). Dzieci bawią się na placu zabaw/ organizowane są spacery.

10.15-11.00 Przygotowanie do drugiego śniadania; podejmowanie prze dzieci aktywności porządkowych i higienicznych.
II śniadanie- doskonalenie u dzieci umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków

11.00-11.30 Zabawy z językiem angielskim/ Zabawy gimnastyczne.

11.30-12.15 Relaksacja – dzieci odpoczywają słuchając bajek/ opowiadań czytanych przez nauczyciela, słuchowisk z płyty CD, kołysanek, muzyki relaksacyjnej, dźwięków natury.
Indywidualna praca z dzieckiem dostosowana do jego umiejętności/ możliwości.

12.15-13.00 Przygotowanie do obiadu: podejmowanie przez dzieci aktywności porządkowych i higienicznych.
Obiad- doskonalenie u dzieci umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

13.00-14.15 Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych, bawią się na placu zabaw, podejmują różne aktywności przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy stolikowe, plastyczne, rozwijanie u dzieci zainteresowań/ zdolności).
Indywidualna praca z dzieckiem dostosowana do jego umiejętności/ możliwości.

III Zajęcia popołudniowe

14.15-14.30 Przygotowanie do podwieczorku: podejmowanie przez dzieci aktywności porządkowych i higienicznych

14.30-15.00 Podwieczorek: doskonalenie u dzieci umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

15.00-17.00 Rozchodzenie się dzieci/ udział w różnych zabawach, grach stolikowych, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, wspólne czytanie bajek, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, dramowe, oglądanie książek, pantomima, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Zabawy indywidualne lub w małych grupach w celu rozwijania zainteresowań, pasji , a także doskonalenie ich umiejętności.Artykuły

,Zabawy sensoplastyczne -,,SensoMaluchy”, czyli poznawanie otaczającego świata za pomocą zmysłów.

Przejdź do - ,Zabawy sensoplastyczne -,,SensoMaluchy”, czyli poznawanie otaczającego świata za pomocą zmysłów.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrczu w grupie ,,Sarenki” odbywają się zajęcia sesnoplastyczne - ,,SensoMaluchy” dla trzylatków.

Czytaj więcej o: ,Zabawy sensoplastyczne -,,SensoMaluchy”, czyli poznawanie otaczającego świata za pomocą zmysłów.